นายพลเลิศพลวิโรจน์เปาอินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประจำประเทศไทยของ PHEU Thai Party ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำพรรคในขณะที่ประเทศกำลังจะเข้ารับการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 INN News รายงานว่า

นายกิตติรัตน์ ณ ระนองนายปลิวประเสริฐสุรัสวดีนายเคริงกันตานันและพลตำรวจโทสมศักดิ์จันทน์

ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคในขณะที่นายดานูปพรพันนานนท์นางสาวอนุuttum Amornvivat นายพลophum Rojsakul และคุณ Laddawan Wongsiwong ได้รับเลือกตั้งเป็นรองเลขาธิการ

นอกจากนี้สมาชิกพรรค 11 คนได้รับเลือกให้เข้าร่วมกับคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครเพื่อเข้ารับตำแหน่งต่อไป