“การบำบัดด้วยการแปลงสภาพ”

พ่อแม่หลายคนใส่ลูกของพวกเขาไว้ในมือของแพทย์ที่คลินิก Variation Clinic ของกรุงเทพฯซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายว่าเป็นคลินิก Gen-V ด้วยความคาดหวังอย่างหนึ่งที่ว่าเด็กของพวกเขาจะได้รับ “การบำบัดด้วยการแปลงสภาพ” และมีอัตลักษณ์ทางเพศตรงข้าม เพศที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์เมื่อคลอดพ่อแม่ผู้ปกครองอาจคาดหวังว่าการรับรองข้อมูลดังกล่าว